Στις πολεμικές τέχνες υπάρχουν επίπεδα καλλιέργειας, όπου ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες, την ηλικία, τη διάθεση και το χρόνο που διαθέτει μπορεί να ασχοληθεί. Στο ΠΥΞ ΛΑΞ προπονούνται δύο ειδών αθλητές: αυτοί που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό και αυτοί που γυμνάζονται για την προσωπική τους υγεία και ευχαρίστηση.

Η πολύπλευρη προπόνηση, που επιβάλει το σύνθετο του αθλήματος και ο συνδυασμός της δυναμικής λειτουργίας του σώματος με την σκακιστική σκέψη δημιουργεί ένα έντονο ενδιαφέρον στον αθλούμενο χωρίς να αφήνει περιθώρια μονοτονίας ή πλήξης.